LANA SIROVINA

“Moje ime je Lana Sirovina, rođena sam 05.01.2000. i trenutno studiram na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
Sa plesom sam se krenula baviti još u vrtiću, a u 5. razredu osnovne škole paralelno sam upisala Školu suvremenog plesa Ane Maletić. Godine 2012. i 2014. natječem se na 50. i 52. regionalnom i državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa gdje sam sa svojom grupom osvojila 1. mjesto.
Srednjoškolsko obrazovanje u Ani Maletić zaršavam 2018. godine gdje sam stekla zvanje profesionalnog plesača i znanja klasičnog baleta, ritmike, suvremenih plesnih tehnika, scenske prakse i dr.
Za vrijeme studiranja trenirala sam u plesnom studiju Escape gdje sam se usavršavala u plesnim tehnikama jazz dance, hip hop, commercial i heels. Na natjecanju u Dubrovniku Hrvatskog show dance saveza osvajam 1. mjesto u grupnoj formaciji MTV jazz.
Tijekom plesne karijere plesala sam u raznim ansamblima koji su se izvodili diljem Hrvatske, imala sam priliku sudjelovati u koreografijama pod vodstvom slovenskih koreografa (Milan Tomašik, Matjaž Farič)
kao i nastupati na gažama (Keune). 2022. godine počinjem plesati u plesnom studiju Fusion i voditi grupu početni urban fusion.”